Kokousten pöytäkirjat

Sääntömääräinen vuosikokous 29.4.2017

 

Suonteen Vesiosuuskunta                                             PÖYTÄKIRJA

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka            Tuukkalan Wanhalla koululla, Joutsantie 1212 Tuukkala.

Aika               06.05.2017 klo 10.00 – 11.30

Läsnä            15 henkilöä

 1. Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen avasi kokouksen.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Aitlahti ja sihteeriksi Heli Tiirikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Lahtinen ja Olli Dolk ja päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Kokouskutsut lähetettiin postitse 20.04.2017. Sääntöjen 16 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa on edustettuna 12 jäsentä ja 3 jäsentä valtakirjalla eli yhteensä 15 jäsentä. Liite 1. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Päätettiin yksimielisesti edetä lähetetyn asialistan mukaisessa järjestyksessä.
 5. Heli Tiirikainen esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016, joka osoitti tappiota 58 339,12 euroa. Liite 2.

Juha Manninen kertoi 2016 toiminnasta toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Hän kertoi myös varautumissuunnitelmasta, jonka joudumme laatimaan mahdollisien verkostossa ilmenevien ongelmatilanteiden varalta.

Keskusteltiin talousarviosta vuodelle 2017. Paljon keskustelua syntyi perusmaksun suuruudesta. Hallitus tulee ottamaan asian käsittelyyn kokouksessaan. Hallituksen puheenjohtajan näkemys oli, että uusia liittyjiä ei ole suuria määriä mahdollista saada.

Seuraavan sääntömääräisen kokouksen esityslistaan tulee ottaa myös tilintarkastajan valinta. Keskusteltiin myös toiminnantarkastajan valitsemisesta tilintarkastajan lisäksi. Sekin asia otetaan seuraavan kokouksen asialistalle.

 1. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

Kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio, 58 339,12 euroa, kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

 1. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
 2. Kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio on 100 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 80 euroa kokoukselta.
 3. Päätettiin valita erovuoroiset hallituksen jäsenet Juha Manninen ja Aki Raatikainen yksimielisesti kolmeksi vuodeksi uudelleen. Pekka Liukkonen on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä. Hänen tilalleen hallitukseen, jäljellä olevaksi kaudeksi, valittiin Olli Dolk.
 4. Vesiosuuskunnan puheenjohtaja esitteli tämänhetkisen tilanteen eli käyttö- ja jätevesiliittymän hinta on 12 000 euroa ja vain toinen vesiliittymä maksaa 9 600 euroa ja vesiosuuskunnan osuus liittymän linjaston rakentamisesta on 5 000 euroa ja ylimenevät kustannukset maksaa liittyjä. Päätettiin pitää liittymien hinnat ennallaan.
 5. Kokous päätti yksimielisesti, että kokouskutsut toimitetaan jäsenille postitse ja sähköpostitse niille jotka ilmoittavat niin haluavansa.
 6. Muut esille tulevat asiat:

Ehdotettiin, että perusmaksulaskun ja vesilaskun voisi lähettää sähköpostitse niin haluaville. Ja, että seuraavan laskutuksen yhteyteen liitettäisiin ilmoituskirje tästä asiasta.

Ehdotettiin Hirvensalmen Veden edustajan kutsumista seuraavaan vuosikokoukseen.

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Kokouksen puolesta

Hirvensalmi 6.5.2017

Hilkka Aitlahti                                                      Heli Tiirikainen

kokouksen puheenjohtaja                                  kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu                2017 ja katsottu kokouksen kulun mukaiseksi.

Osmo Lahtinen                                                  Olli Dolk

 

Mainokset